Nahrávání

O AntiPlese
Program
Inspirace
Partneri a kontakt

Třídní nepřítel? Vrchní velitel.

Příhodné jméno hlavního disidenta
Plk. Jan Bureš
bures@sutb.cz
+420 777 109 011
			

Indexoví elitáři

Tyto závody plní své limity na 120 %!


"Tohle je satira, berte to s humorem"